”Sällan bota, ofta lindra, alltid trösta”
- Hippokrates ca 460–377 f. Kr