ONLINEBOKNING
Bokar tid gör du direkt på nätet genom att logga in på e-tjänster på 1177.se
Du kan också ringa 018-611 14 20 (tryck 4) så ringer vi upp så snart vi kan.

PRIS
 33o kr, gratis om du är under 20 år. Vi har avtal med Region Uppsala, frikort gäller.

GYNEKOLOGER PÅ CENTRUMKLINIKEN UPPSALA
Det har tidigare varit svårt att få tid hos gynekolog i Uppsala. Vi erbjuder därför specialistvård inom gynekologi och obstetrik som ett komplement till Studentgyn. Vi tar emot alla, gammal som ung – student eller inte.

Pär Persson, Axel Rhenman, Christos Vasiliadis och Katarina Lindborg finns hos oss på Centrumkliniken i Uppsala. De tar emot utan remiss och har mycket korta väntetider, ibland samma dag.

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?
Här kan du boka tid för allmänkontroller, preventivmedelsrådgivning och cellprov.

Vi utför utredning/behandling av de flesta gynekologiska besvär.
Det kan tex vara blödningsrubbningar, problem i tidig graviditet, smärta, misstanke om infektion, tyngdkänsla/oro för framfall, cellförändringar, PMS/PMDS, endometrios, PCOS, urinvägsbesvär, smärta vid samlag, kontroll efter genomgången behandling för gynekologisk cancer eller gynekologisk hälsokontroll inkluderande ultraljud.

Vi utreder även ofrivillig barnlöshet och gör undersökningar vid misstanke om könssjukdomar.

Har du behov av operation kan vi remittera dig till rätt vårdinstans. Vi samarbetar med övriga yrkeskategorier som tex allmänspecialistläkare, kurator och psykolog.

VÅRA GYNEKOLOGER

Pär Persson
Specialist i gynekologi/obstetrik, medicine doktor. Specialiserad på allmän gynekologi, kirurgisk gynekologi, cellförändringar, kontroller efter behandling för gynekologisk cancer.

Katarina Lindborg
Specialist i gynekologi/obstetrik. Specialiserad på allmän gynekologi, kirurgisk gynekologi och urogynekologi som inkontinens, framfall et cetera.

Axel Rhenman
Specialist i gynekologi/obstetrik. Särskilt specialiserad på allmängynekologi, exempelvis blödningsstörningar, klimakteriella besvär, inkontinens, framfall, smärttillstånd, cellförändringar etc. Andra kunskapsområden är vulvasjukdomar och upprepade missfall.

Christos Vasileiadis
Specialist i gynekologi och obstetrik. Specialiserad på allmän gynekologi, gynekologiska smärttillstånd, endometrios och vulvovaginala sjukdomar. Andra intresse- och kunskapsområden är PCOS och infertilitet.

Varmt välkommen!