TBE (Tick Borne Encephalitis)

TBE orsakas av ett virus som drabbar nervsystemet. Smittan överförs till människa genom fästingbett och drabbar cirka 150 personer varje år. Om man har smittats av TBE-viruset kan man efter 1-2 veckor drabbas av influensaliknande symtom i form av lindrig feber och huvud- och kroppsvärk. De här besvären varar upp till 1 vecka, varefter de flesta blir friska. Men hos ca var tredje smittad sprids viruset vidare till hjärna och hjärnhinnor. Då insjuknar man igen med hög feber, svår nackstyvhet, kräkningar, yrsel och påverkat allmäntillstånd. Idag finns ingen medicin som botar TBE men det finns vaccin som skyddar.

Både barn, från 1 års ålder, och vuxna kan vaccinera sig – även under pågående säsong. Om du ofta vistas i områden där TBE förekommer rekommenderas vaccination. Av de vuxna som får infektionen får ungefär var tredje långvariga och ofta bestående skador. Läs mer här.

VACCINERA DIG MOT TBE

Om du vill boka en tid eller har frågor om vaccinationen kan du ringa till våra sjuksköterskor på 018 – 611 14 20 eller kontakta oss via e-tjänster på 1177.se
Pris:
Vuxen 350 kr/dos
Barn 300 kr/dos

DOS OCH SKYDD

Efter den första dosen skall en andra tas efter en månad . En tredje dos tas ett år efter den första dosen. (0+1 mån+12 mån)

Fjärde påfyllnadsdosen ska tas efter tre år, sedan i femårsintervaller upp till 60 års ålder.

Kroppen börjar bilda antikroppar efter första sprutan, fullt skydd kräver dock grundvaccinationen vilket är 3 sprutor.

ÖVER 60 ÅR

Är du över 60 år rekommenderas den andra dosen efter en månad, den tredje efter tre månader och den fjärde i god tid innan kommande säsong; ca 5-12 mån efter dos 3.
Dos fem efter 3 år, därefter var 3:e år.