Vi vill göra det lättare för dig som patient och erbjuder bred kompetens under samma tak här på Centrumkliniken i Uppsala.

Detta innebär också god och snabb kommunikation mellan oss vilket leder till större möjligheter att se till helheten för att ge så bra vård som möjligt.

Läs mer under rubrikerna till vänster om vad vi kan hjälpa dig med här.