Är du intresserad av att någon föreläser på din arbetsplats inom området hälsa? Mejla oss gärna på centrum@familjedoktorerna.se