VI FINNS PÅ CENTRUMKLINIKENS VÅRDCENTRAL I UPPSALA

  • Allmänspecialistläkare/Husläkare/ST-läkare inom allmänmedicin
  • Sjuksköterskor med specialistkompetens inom diabetes, astma och KOL
  • Distriktssköterska
  • Lab för provtagning
  • Sjukgymnaster/fysioterapeuter
  • Gym
  • Dietist
  • Kurator
  • Psykologer

Läs gärna mer om oss och vår personal.

Varmt välkommen!